ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ވުމެންސް ވޮލީބޯލް ވޯލްޑް ޗެމްޕ

ވުމެންސް ވޮލީބޯލް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ނޭޕާލް ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

  • ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުބާރާތަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެވިއްޖެ: ނޭޕާލް އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު
  • މުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް 100 އިންސައްތަ މަސައްކަތްކުރާނެ: ނޭޕާލް އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 12:55 1,911

ނޭޕާލް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ރާއްޖެ އައުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ވުމެންސް ވޮލީބޯލް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރަން ނޭޕާލް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

 

އީރާން ޓީމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އޮފިޝަލުންނެވެ.

 

މުބާރާތާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭޕާލްގެ ކޯޗު ބުނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުބާރާތަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުގައި ނޭޕާލުން އިރާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު، އެ ޓީމާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ގިނަ މައުލޫމާތެއް އެނގިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

 

މުބާރާތާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭޕާލް ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން މަންޖޫ ބުނީ މިއީ ނޭޕާލް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި، ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށް 100 އިންސައްތަ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ނޭޕާލް، ދިވެހި ރާއްޖެ އަދި އީރާނެވެ. މި މުބާރާތަކީ 2018ވަނަ އަހަރު ވިމެންސް ވޯލްޑް ޗެންޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ޓީމެއް ކަޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ކޮލިފިކޭޝަން ބުރެވެ.
މިމުބާރާތުގައި މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރާއިރު، މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ނޭޕާލް އާއި އީރާނެވެ. އަދި މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ރާއްޖެ އާއި އީރާނެވެ.
 

މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އިންޑޯ ހޯލުގައެވެ. މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވޮލީމުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް