ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން

އެންމެ ގިނައިން ލިބޭ ޝަކުވާއަކީ ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ރީރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ: މާރިޔާ

  • މިފަދަ ޝަކުވާތައް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ކުރަމުން
  • ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ފަރާތްތަކުން ރީރަޖިސްޓްރީ އަލުން ކުރަންޖެހޭ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 17:07 2,938

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޝަކުވާއަކީ ރީރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފޯމު ފުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސޯލްޓް ކެފޭގައި ބޭއްވި ރަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ލައްވާ ފޯމު ފުރުމަށްފަހުގައި އެތަށް ދުވަހެއް ވެގެންދާއިރު ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ކަމަށް  ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ޝަކުވާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބުގައި ވޯޓަށް މަކަރު ހަދާ ކަމުގައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ މައުލުމާތު ހިއްސާކުރެއްވޭނެ ގޮތްތަކެއް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން jazeeraraajje.org/complaints  ވެބްސައިޓަށް ގޮސްގެން އިންތިހާބާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭނުންވާ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

" އެންމެ ފުރަތަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް 1414 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވޭތޯ ޔަގީން ކުރުން މުހިއްމު. މިހާ ހިސާބަށް އައިރު ރަޖިސްޓްރީ ނުވެ އޮތް ކަމުގައިވާ ނަމަ ތިބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކާ ގުޅުއްވައިގެން ނުވަތަ އަމިއްލަފުޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަންވީ." މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް