ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 21:13
ރާއްޖެޓީޥީގެ ނޫސްވެރިން
ރާއްޖެޓީޥީގެ ނޫސްވެރިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަން
ކޯޓުގެ ހުކުމުން މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ޕްރެޝަރ ހާމަވޭ: ޑޯރިސް
 
ދެ ނޫސްވެރިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުން
 
މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަން އޮތް ޕްރެޝަރ އަކީ ކަންބޮޑުވާ ސިގްނަލެއް

ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ހުރަސްތައް އެނގިގެންދާކަމަށް އިގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޑޯރިސް ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނަށް އިއްވި ހުކުމުން މީޑިޔާގެ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ޕްރެޝަރ އެނގިގެންދާ ކަމަށާއި މިއީ ކަންބޮޑުވާ ސިގްނަލެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ މުހައްމަދު ވިސާމް އާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އިއްޔެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ދެ ނޫސްވެރިން 28،800 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. ކޯޓުގެ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ރާޢްޖެ ޓީވީ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ދައުވާއަކީ ދިފާއީ އެއްވެސް ހެއްކަކަށް ރިއާޔަތް ނުކޮށް، ރާއްޖެޓީވީ އާއި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް