ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 04:44
މާލެ: ދަން ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އަންގާރަ ދުވަހު ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާވެސް ފެނިފައިވޭ.
މާލެ: ދަން ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އަންގާރަ ދުވަހު ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާވެސް ފެނިފައިވޭ.
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދަންޖެހުން
މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ލަންކާ މީހަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ
 
ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ އިރު އޮއްސި 6:00 ގައި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ލަންކާ މީހަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީއަކު މާލޭގެ ގެއެއްގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނުކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6 ޖަހާކަށްހާއިރު ކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ ދަންޖެހިފައިވަނީ ލަންކާގެ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

 

ސޯސަންމަގު ސިޓީ ބޭކަރީ ކައިރީގައި ހުންނަ ގެއަކުން އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވާއިރު އެކަން މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ 51 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ވެސް މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިއަކު އެކުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ އިރު ރިސޯޓެއްގެ ކޮޓަރި ތެރޭގައި ވެސް ދިވެއްސަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް