ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:34
ސ. ހިތަދޫ، ޚަރީފީގެ ޢަބްދުﷲ ނަވީދު
ސ. ހިތަދޫ، ޚަރީފީގެ ޢަބްދުﷲ ނަވީދު
މުހައްމަދު ފަޒީން
މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކުރުން
މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
 
އޭނާ ހޯދަނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން

އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސްއިން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަންފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ހިތަދޫ، ޚަރީފީގެ، އަބްދުﷲ ނަވީދު، 23އ، ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ނަވީދު ހޯދަމުންދަނީ 2017 ޖެނުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަބްދުﷲ ނަވީދު އާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9791612 ނުވަތަ އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސްގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9796240 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް