ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ސައިކަލް ޓެކްސީ

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށޭނެ: ޓްރާންސްޕޯޓް

  • މިހަފްތާތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ
  • ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ވަނީ ނިމިފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 19:13 1,383

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދެނީ - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަނުއާ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސަސް (އޭޓީއެސް) އިން މިހަފްތާތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ނާފިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސައިކަލް ރެޖިސްޓްރީ އާއި ސްޓިކާ ދޫކުރުމާއި ޑްރައިވަރުންނަށް ލައިސެންސް ދޫކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާފިޒް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ނުފެށި ވަނީ ޑްރައިވަރުންގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހެދުމާއި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ނަގާ ނުނިމިގެން ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އަނެއް ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް ނާފިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް