raajjemv logo
ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތައް
މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް
 
މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް އިފްތިތާހު ކުރި
 
ދެ މަޝްރޫއެއް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވާ، އެއް މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވާނެ
 
ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
3,460
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:30
ރައީސް ޔާމީން: ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ، މިއީ މުލަކު ދާއިރާއަށް ވެރިކަމުގައި ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅު
އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން މ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

 

މ. އަތޮޅަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ މުލަކަށެވެ. އެ ރަށުގެ ސާފުބޯފެނުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މިއީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ކުރިން އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރެވެ.

 

މުލަކަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާނީ ދިއްގަރަށެވެ. އެ ރަށުގެ ވެސް ބޯފެނުގެ ނިޒާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ނާލާފުއްޓަށެެވެ. ނާލާފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވާނެ އެވެ.

 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

 

މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށާއި، މަޝްރޫއުތައް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީން ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ދަތުރުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

 

ރައީސް ޔާމީންގެ ދަތުރުފުޅުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، މި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ވެސް ރައީސް އޮފީހަކުން ނުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް