ހުކުރު 19 ޖުލައި 2019
05 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އާލިއާ އާއި ސިދާތް އަނެއްކާވެސް ދިމާވެއްޖެ. ރަންބީރަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟

  • އާލިއާ އާއި ސިދާތް އާއި ދެމެދު އެއްވެސް ކަހަލަ އުނދަގޫކަމެއް ފެންނަން ނެތް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 4 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 07:36 9,125

އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑްގެ ދެތަރިން ކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓް އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެމުންދާ އެއް ވާހަކަ އެވެ.

މި ދިޔަ އަހަރާއި ހަމައަށް އާލިއާ އުޅުނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ" އިން ފެނިގެންދިޔަ ކޯސްޓާރ ސިދާތް މަލޯތްރާ އާއި ރައްޓހިވެގެން ނެވެ.

މިދެތަރިން ރުޅިވެފައިވާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން މި ދެތަރިން ވަނީ ނޭގި ތިބެ އެކުއެކީގައި އާކްޝް އަންބާނީ އާއި ޝްލޮކާ މެހެތާގެ އެންގޭޖްމެންޓް ޕާޓީ އަށް ދެވިފައެވެ.

ރިޕޯޓް ތައް ބުނާގޮތުން އާލިއާ، ސިދާތް، އަދިތްޔަ ރޯއީ ކަޕޫރު، ޝްރައްދާ ކަޕޫރު އަދި ޕަރްނީތީ ޗޯޕްރާ މި ޕާޓީގައި މަޖާކުރަމުންދަމަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ފެންނަ ފެނުމަށް ބަލާއިރު އާލިއާ އާއި ސިދާތް އާއި ދެމެދު އެއްވެސް ކަހަލަ އުނދަގޫކަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެދެމީހުން ބައްދާލާ ވާހަކަ ދައަކަމުންދާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އަދި މި ދެތަރިނަނަށް ލައިގެން ތިބެވުނު  ހެދުމުގެ ކުލަވެސް ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ. ކްރީމް ކުލައިގެ އެމްބްރޮއިޑޭޑް ހެދުމެއް އާލިޔާ ލާފައި ހުރިއިރު ސިދާތްގެ ހެދުމުގެ ކުލައަކީވެސް ކްރީމް އާއި ވައިޓެވެ.

ސިދާތް އާއި އާލިއާގެ ރައްޓެހިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން އާލިއާ ފެނިގެން ދިޔައީ ހާލަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފާ އޭނާގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރަންބީރާއި، މަންމަ ނީތޫ ސިންގް އާއި "ބްރަމާސްތްރަ" ގެ ޑައިރެކްޓަރ އަޔާން މުކަރުޖީ އާއި ގުޅުނު ތަން ކަމަށް ރިޕޯޓް ތައް ބުނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ރަންބީރު ވަނީ އޭނާ އާއި އާލިއާ އާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް