އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ކުޅިވަރު - ފްލައިބޯޑިން

ފްލައިބޯޑް ވާރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީއިން ޔައިޝްއަށް ފަސްވަނަ

  • މި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރަނީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ ފްލައިބޯޑަރުން

އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
Saaif80

ކ. މާލެ 19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 05:03 3,373

މި މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ފަސްވަނަ ހޯދައިދިން ޔައިޝް - އޭނާއަކީ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ވާރލްޑް ފްލައިބޯޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީއިން ފަސްވަނަ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރި އެތުލީޓު، މުހައްމަދު ޔައިޝް ހޯދައިފިއެވެ.

ޔައިޝް މިމުބާރާތުގެ ޖޫނިއާރ ކެޓަގަރީއިން ފަސްވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު މި ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރަނީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ ފްލައިބޯޑަރުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ވާރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީ ތައާރަފް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރަށްވާއިރު މިއީ ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ އެތުލީޓަކު މިމުބާރާތުގެ ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ. އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ޔައިޝް އަންނަނީ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10 އެއްގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންނެވެ.

ފްލައިބޯޑިންގައި ޔައިޝްގެ އެދުރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިކުޅިވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް ހުސައިން (އިއްބަޑޭ) އެވެ. އޭނާ ވެސް ވަނީ މިހަރުގެ ވާރލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލްސް ކެޓަގަރީއިން 17 ވަނަ ހޯދާފައެވެ. އިއްބަޑޭ ވަނީ މީގެކުރިން ފްލައި ބޯޑް ވާރލްޑް ކަޕްގައި ދުނިޔޭގެ 46 އެތުލީޓަކާއި ވާދަކޮށް 26 ވަނަ ހޯދާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާވަނީ ޔޫރަޕިއަން ފްލައިބޯޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތިންވަނަ ވެސް މީގެކުރިން ހޯދާފައެވެ.

ޔައިޝްގެ މިކާމިޔާބާއެކު ގިނަ ބަޔެއްގެ ތައުރީފް އޭނާއަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް