އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބިޔޯންސޭ - ޖޭ ޒީ

މިއުޒިކް ދުނިޔޭގެ 'ފަސްޓް ކަޕްލް' ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ-ޒީ އެކުގައި އަލްބަމެއް ރިލީޒްކޮށްފި

  • އާދިއްތަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަލްބަމަށް ކިޔަނީ 'އެވްރިތިންގ އިޒް ލަވް'
  • އަލްބަމްގައި ނުވަ ލަވަ ހިމެނޭ
  • އަލްބަމް ރިލީޒްކޮށްފައި މިވަނީ ދެ މީހުންގެ 'އޮން ދަ ރަން 2' ޓުއަރގެ ތެރެއިން

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 12:17 2,368

ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ-ޒީ - ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގެ 'ފަސްޓް ކަޕްލް'ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ، ބިޔޯންސޭ އާއި ޖޭ ޒީ އެކުގައި އަލްބަމެއް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

ނުވަ ލަވަ ހިމެނޭ މި އަލްބަމަށް ކިޔަނީ 'އެވްރިތިންގ އިޒް ލަވް' އެވެ.

އަލްބަމާ އެކު ހާއްސަ ވީޑިއޯ ލަަވައެއް ވެސް ރިލީޒްކޮށްފައިވާ އިރު، މި ލަވައަށް އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ވިއުސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ދެމަފިރިން މި ވަގުތު ދަނީ ޓުއަރ ކުރަމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ދެ މީހުން ޝޯވތައް ކުޅެމުންދާއިރު، މި ޓުއަރއަކީ އެމީހުންގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ 'އޮން ދަ ރަން' ޓުއަރގެ ދެވަނަ ބައެވެ.

ބިޔޯންސޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް 'ލެމަނޭޑް' އާއި ޖޭގެ '4:44 އާ އެއްފަދައިން 'އެވްރިތިންގ އިޒް ލަވް' ގައި ވެސް ބޮޑަށް ދައްކަނީ ދެ މީހުންގެ ރިލޭޝަންޝިޕްގެ ހުރި އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުން، 'ސަލޫޑް' ކިޔާ ލަވައެއްގައި އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑުކިޔާފައިވެއެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުމަށް ފަހު ބިޔޯންސް އާއި ޖޭ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ އޭޕްރިލް 2008 ގައެވެ. އެ ދެ މީހުންނަށް ތިން ކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ. އެއީ ބްލޫ އައިވީ އާއި ރޫމީ އަދި ސަރ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް