އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި ވެސް ފުޓްބޯޅަ ހުން!

  • އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަމްސީލް ކުރެއްވީ ރެފްރީއެއް

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 14:49 3,738

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެންނެވި މަންދޫބުން ފުޓްބޯޅަ ޖާޒީގައި - ރޮއިޓަރސް

އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މާހައުލެއް އޮންނާތީ އާއްމު ކޮށް ފެންނަ ތަނެކެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރި ކަމަށް މުހިންމު ބަހުސްތައް ކުރެވި މުހިންމު ނިންމުންތައް ނިންމާ މަޖިލިހެކެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ފެނުނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ކޯޓު ފަޓުލާނާއި ޓައީ ގައި ވަރަށް ސީރިއަސް ކޮށް ތިއްބަވާ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ފެނުނީ އެކިއެކި ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖާޒީގައި ވަރަށް މަޖާކޮށް އުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ތަނެވެ. މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތަކުން ފުރިފައި ހުންނަ ފައިލް ތަކުގެ ބަދަލުގައި މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެނުނީ ފުޓްބޯޅައެވެ.

ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 15 ގައުމުގެ ސަފީރުން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތީ ފުޓްބޯޅަ ޖާޒީގައެވެ.

ސަފީރުން ގައުމީ ޖާޒީގައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭސް ވަޑައިގަތީ ރެފްރީންގެ ކަޅު ޖާޒީގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ރެފްރީ ކަށިގަނޑެއް ވެސް އޮތެވެ.

މަޖާ މާހައުލެއްގައި ސަފީރުން ފޮޓޯ ނެންގެވުމުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކުއްލިއަށް ޖީބުން ރީނދޫ ކާޑެއް ނެންގެވިތަން ފެނުނެވެ.

އެއާއެކު އެތަނުގައި ހުރި ރިޕޯޓަރަކު "ރަތް ކާޑު ގެންގުޅުއްވަންތޯ؟" ގުޓަރޭސް އަށް ދެންނެވިއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖޫން 14 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ސެޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެ ކައުންސިލްގެ މިހާރުގެ ރައީސް އެމްބެސެޑަރ ނެބެންޒިއާ ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންވީ ހަމައެކަނި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދުވަސްވަރުގައި ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް އެކުވެރިކަމާ އެއް ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ އދ. ގެ ތާރީޚްގައި ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ހުޅުވުމަށް ކުޅެވުނު މެޗުގައި ރަޝިއާ ވަނީ ފަހެއް ސުމެއްގެ ނަތީޖާ އަކުން ސައުދީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް