raajjemv logo
ލިއޮނެލް މެސީ
ޓެނިސް ކުޅޭނަމަ މެސީ 50 ގްރޭންޑް ސްލޭމް ކާމިޔާބުކުރާނެ
 
މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ ރަކިޓިޗްގެ ކްރޮއޭޝިއާ އާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,909
ކ. މާލެ |
3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 08:37
ރަކިޓިޗް އަދި މެސީ
އެފްސީ ބާސެލޯނާ

ބާސެލޯނާ އަދި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ޓެނިސް ކުޅޭނަމަ އޭނާ 50 ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު އިވާން ރަކިޓިޗް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބާސާއިން ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަދި ސްޕެނިޝް ކޮޕާ ޑެލްރޭ ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެ ޓީމުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް ފެނިގެންދިޔައީ މެސީއެވެ. އޭނާވަނީ މި މޮޅު ކުޅުމާއެކު އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދޭ ރަން ބޫޓު ރެކޯޑް ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާއާއެކު މެސީއަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވޭތީ އޭނާއަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަބަދުވެސް އަމާޒުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަޝިއާގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީގެ އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ ރަކިޓިޗްގެ ކްރޮއޭޝިއާ އާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. އެންމެފަހުން ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް ރަކިޓިޗް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މެސީއާއެކު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާއިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާގެ ނޫހަކާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރަކިޓިޗް ބުނީ ބާސާގައި އޭނާއާއެކު ކުޅޭ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށާއި މެސީ ގާތުގައި ވެސް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާއަކީ ފެވަރިޓުން ނޫން ކަމަށް މެސީ ބުނި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެ ޓީމުގައި ހުރުމާއެކު އެ ޓީމަކީ ފެވަރިޓުން ކަމަށެވެ. ބާސާއާއެކު ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާ މުބާރާތްތައް ދިނުމަށް ފަހު އާޖެންޓީނާއެކު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މެސީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ރަކިޓިޗް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ބުނީ މެސީ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔަކަށްވިނަމަ އޭނާ 50 ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅައަކީ އެކަނި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުޓްބޯޅައަކީ އެންމެންގެ ހިއްސާ ވެސް އެއްވަރަކަށް އޮންނަ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އާޖެންޓީނާއަށް ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނުލިބޭ މައްސަލައިގައި މެސީއަށް ހަމައެކަނި ފާޑުކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގްރޭންޑް ސްލޭމްއަކީ ޓެނިސް މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތްތަކެވެ. ގްރޭންޑް ސްލޭމް ހަތަރު މުބާރާތް އޮންނައިރު އެންމެ ގިނަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ތާރީހުގައި ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސެރޭނާ ވިލިއަމްސް އަދި ރޯޖާ ފެޑެރާއެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާގެ ގްރޫޕްގައި އާޖެންޓީނާގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ އައިސްލޭންޑާއި ނައިޖީރިއާއެވެ. މެސީ އަދި ރަކިޓިޗްގެ ކުރިމަތިލުން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް