ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ރޯދަ ބަދިގެ

ސްޕެގެޓީ އޮލިވްސް އެންޑް ޓޫނާ

 • ސްޕެގެޓީއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކެއުމެއް
 • ސްޕެގެޓީ ބޮލޮގްނީސް، ވަޅޯ މަހުގެ ސްޕެގެޓީ ވެސް ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭ

ކ. މާލެ | 2 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:39 | 4,824

ސޮސެޖް ސްޕެގެޓީ - ނާޒްމީ ސައީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްޕެގެޓީ އޮލިވްސް އެންޑް ޓޫނާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. އެއް ޕެކެޓް ސްޕެގެޓީ (ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅައިގެން ކައްކާފައި)
 2. އެއް ދަޅު މަސް (ތޮޔޮ މަސް)
 3. ހަތަރު ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)
 4. 200ގްރާމް ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފަ)
 5. ސައިސަމުސާ އޮރިގާނޯ
 6. ސައިސަމުސާ ރޯސްމެރީ
 7. ބައި ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި)
 8. ހިކި މިރުސް
 9. ބައި ސައިސަމުސާ ލޮނު
 10. ގްރީން / ބްލެކް އޮލިވްސް
 11. ތޮޔޮ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއްގައި ފިޔާ، ލޮނުމެދު، އޮލިވްސް މީރުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރޯސްމެރީ، އޮރިގާނޯ، އަސޭމިރުސް، ހިކިމިރުސް، އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. ހިކިމިރުސް އަޅާނީ ބުރިކޮށްލާފައެވެ. ކުޑަކޮށް ރަތްވުމުން މަސްކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު އެއްކޮލާށެވެ. މިގޮތަށް މަޑު ގިނީގައި ފަސް މިނިޓް ވަންދެން މީރުކޮށްލުމަށް ފަހު، ސްޕެގެޓީ އަޅާލުމަށް ފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކުރުމަށް ފަހު ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.