raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ތައި ބީފް ސެލެޑް
 
ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާ އެންމެ ގާތް ސެލެޑް
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
3,731
ކ. މާލެ |
28 މެއި 2018 | ހޯމަ 14:46
ތައި ބީފް ސެލެޑް
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބީފް ތައްޔާރުކުރުން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 1. 1/2 ޖޯޑު ބީފް
 2. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮއިލް
 3. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ސޯޔާ ސޯސް 
 4. އެއް ސައި ސަމްސާ ލުނބޯ ޖޫސް  
 5. އެއް ސައި ސަމްސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް

ސެލެޑް ތައްޔާރުކުރުން 

 1. 10 ޗެރީ ޓޮމާޓޯ (ފޮތި ކޮށް ކޮށާފަ) 
 2. އެއް ކިއުކަމްބަރ ތުނި ކޮށް ކޮށާފަ
 3. ދެ ލެޓިއުސް
 4. 1/4 ޖޯޑު ނަޓްސް (ގާނިޝްކުރުމަށް) 
 5. ދެ ކެރެޓް (ދިގުކޮށް ގާނާފައި)

ސޯސް ގަނޑު ތައްޔާރުކުރުން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 1. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ފިޝް ސޯސް                      
 2. އެއް ސައި ސަމްސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް
 3. އެއް ސައި ސަމްސާ ވިނެގަރ                        
 4. 4/1 ވޮޝެޓްސް ޝެއަރ ސޯސް
 5. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ލައިޓް ސޯޔާ ސޯސް                 
 6. ދެ ރޯ މިރުސް
 7. 2/1 ފިޔާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި                          
 8. ދެ ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 9. ތިން މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮލިވް އޮއިލް

ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ތަވައެއްގައި ބީފްކޮޅު ރޯ ފިލުވާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ސޯސް ކޮޅު ފުޅިއެއް ނުވަތަ މަތި ޖެހި ތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ބޯތައްޓަކަށް ލެޓިއުސް، ކިއުކަމްބަރ، ޓޮމާޓޯ އަދި ކެރެޓު ކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު އެއްކޮށްލާފައިވާ ސޯސް ކޮޅު ސެލެޑުގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު ބީފް ކޮޅާ އެކީ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސެލެޑުގެ މައްޗައް ހިމުން ކޮށްފައިވާ ނަޓްސް ކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު ގާނިޝް ކޮށްލާށެވެ.            ​​​​​​​                                    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް