އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް

  • ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށްވެސް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސެވި

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:32 1,535

ބުދަދަުވަހު ސިޔާސީ މަޤާމެއް ދެއްވި މުހައްމަދު އިބްރާހީމް މަނިކު އަދި އަހްމަދު ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް، ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ މެދުގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްމަނިކު އައްޔަން ކުރެއްވީ ބުދަދުވަހު އެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް، ހައްދުންމަތި ގަން (ތުނޑި) ކޯޒީކޯނަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު ބުދަދުވަހު ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަޙްމަދު ރަޝީދު މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެއޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް