raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ޗިކަން ޝަވަރުމާ
 
އަރަބިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ ކެއުމެއް
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
7,945
ކ. މާލެ |
26 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 10:37
ޗިކަން ޝަވަރުމާ
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބްރެޑް ތައްޔާރުކުރުން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 1. އެއް ޖޯޑު ފުއް
 2. 2/1 ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް މިލްކް
 3. 2/1 ސައި ސަމްސާ ހަކުރު
 4. އެއް ސައި ސަމްސާ އީސްޓް
 5. 2/1 ސައި ސަމްސާ ލޮނު

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

ބްރެޑް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެތި އެއްކޮށް މޮޑެލާފަ 15 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށް ފަހު ގުޅަހަދާ ވަށްކޮށް ރޮށި ދަމާ ފިހެލާށެވެ. 

ފިލިންގ ތައްޔާރުކުރުން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 

 1. 300 ގުރާމު ޗިކަން ބްރެސްޓް               
 2. އެއް ސައި ސަމްސާ ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް
 3. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޔޯގަޓް                 
 4. އެއް ސައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް
 5. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ލައިމް ޖޫސް              
 6. އެއް ސައި ސަމްސާ ދިރި  
 7. އެއް ސައި ސަމްސާ ޕައުޑަރ މިރުސް           
 8. 2/1 ސައި ސަމްސާ ޖިންޖަރ ޕޭސްޓް

ގާނިޝް ކުރުމަށް:

 1. މަޔޮނައިޒް (ބްރެޑް ގެ މަތީގައި ހާކާލުމަށް)    
 2. ލެޓިއުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފަ، ބްރެޑް ގެ މައްޗައް އަޅާލެވޭ ވަރަށް)  
 3. ކެރެޓް (ގާނާފައި، ބްރެޑް ގެ މައްޗައް އަޅާލެވޭ ވަރަށް)
 4. ކެބެޖް (ކުދިކޮށް ކޮށާފަ، ބްރެޑް ގެ މައްޗައް އަޅާލެވޭ ވަރަށް)

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

ފިލިންގ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކުރުމަށް ފަހު 30 މިނެޓު ވަންދެން މެރިނޭޓް ކުރަން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން އަވަނުން ނުވަތަ ތަވައިން ފިހެލާށެވެ. އަދި ފިހެފައިވާ ރޮށީގައި މަޔޮނައިޒް ހޭކުމަށް ފަހު، ބްރެޑް ގެ މައްޗަށް ފިހެފައި ހުރި ފިލިންގ ކޮޅު އަޅާފައި އޭގެ މައްޗަށް ގާނިޝްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެތި އެޅުމަށް ފަހު ބޭކިން ޕޭޕަރ ގައި އޮޅާލާށެވެ. ދެން މެދުން ކަފާލާށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް