ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބ
އަލަށް ގެނައި ކޯޗާއި ޓްރެއިނަރު އަދި ފޯވާޑް ޓީމާ ގުޅިއްޖެ
 
ވަލްޑެސް ވަނީ ދެ ފަހަރު ފިލިޕީންސްގައި ރަން ބޫޓު ހާސިލްކޮށްފަ
 
ޓެވަރެސް ވަނީ ބެންފިކާގެ 12 އަހަރުންދަށަށް ކޯޗު ކޮށްދީފަ
ކ. މާލެ |
ނިއުއަށް އަލަށް ގުޅުނު ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު އަދި އެޓީމުގެ އޮފިޝަލުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބަށް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކޯޗާއި ޓްރެއިނަރު އަދި ފޯވާޑް ބުދަ ދުވަހު މާލެ އައިސް ޓީމާއި ގުޅިއްޖެ އެވެ.

ނިއުއަށް ގެނައި ބިދޭސީ ކޯޗަކީ މީގެ ކުރިން ޕޯޗްގަލްގެ ޕޯޓޯއަށާއި ބެންފީކާގައި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި ބާނާޑޯ ޓެވަރެސް އެވެ. އޭނާ ވަނީ ބެންފިކާގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް ކޯޗު ކޮށްދީފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕޯޓޯގައި އޭނާ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ސްކައުޓް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ޓެވަރެސް ވަނީ އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅާގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ ވަނީ ބަހްރެއިންގެ އަލް ހިއްދުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗް ކަމާއި، އޮމާންގެ އަލް ނަހްދާގެ ހެޑް ކޯޗު ކަން ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމާ އެކު އޭނާ ވަނީ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމަށް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ނިއުއަށް ގެނައި ފޯވަޑަކީ ސްޕެއިނަށް އުފަން އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ ވަލްޑެސް އެވެ. އޭނާއަކީ ފިލިޕީންސް ލީގުގެ ލަނޑު ލިސްޓުގެ ކުރި ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ދެ ސީޒަންގައި ވެސް ފިލިޕީންސްގެ ސެރެސް އެފްސީ އަށް ކުޅެ އެ ދެ ސީޒަންގެ ވެސް ރަންބޫޓު ހާސިލް ކޮށްފަ އެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ އެޑްރިއަންއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ފިލިޕީންސް ލީގުގައި 22 މެޗު ކުޅެ 42 ގޯލް ޖަހާފަ އެވެ.

ނިއުއަށް ގެނައި ފިޓްނަސް ކޯޗަކީ ޕޯޗުގަލްއަށް އުފަން ޔަކީމް ވެލިންހޯ އެވެ. އޭނާ އަކީ ކޯޗިން ލައިސަންސް ވެސް އޮތް ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެކެވެ.

ނިއުއިން ބުނެފައި ވަނީ ފިޓްނަސް ކޯޗަކީ ފިޓްނަސް ޓްރެއިނަރެއްގެ އިތުރުން ކޮންޑިޝަން އާއި ރިކަވަރީ ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved