ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެޕް، "ފައިސާ މޮބައިލު"ން ޒަކާތް ދައްކާލެވޭ

  • ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ
  • ދެ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކޮށްގެން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދެއްކޭނެ

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 23 މެއި 2018 | ބުދަ 13:03 1,772

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނެރެފައިވާ - މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަރަށް ފަހުން ނެރުނު 'ފައިސާ މޯބައިލް' އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދީފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެކަމަށެވެ. އެޕް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށާ، އަމިއްލަ މީހާގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްގެ ޒަކާތު ފައިސާވެސް ދައްކާލެވިދާނެކަމަށެވެ.

އެ އެޕްލިކޭޝަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، އާންމުންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް، މުޅިން އާ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އޮންލައިން ބޭންކިން 'ފައިސާ ނެޓް' ބޭނުން ކޮށްގެންވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރުތަކުގައި ޕީއޯއެސް މެޝިންތައް ބަހައްޓާ، އެ ބޭންކުގެ ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް