އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރިޕޯޓު - ނިޕާ ވައިރަސް

ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި ހިތްވަރުގަދަ ނަރުސް މީހާގެ ވާހަކަ

  • ނަރުސްމީހާ މަރުވިއިރު ފިރިމީހާއަށްވަނީ ނޯޓެއް ލިޔެފައި
  • ލީނީ ޕުތުސެރީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށްވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ލިބިފައި
  • ލީނީ އަކީ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އާއިލާއަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދިޔަ ނަރުހެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 މެއި 2018 | ބުދަ 09:45 5,975

ލީނީ - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

"ސަޖީޝް. އަހަރެން މަރުވަނީ. އަހަންނަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ދެން އަހަންނަކަށް ފެންނާނެ ކަމެއް. މާފުކުރޭ. ދެމީހުންގެ ދަރިން ރަނގަޅަށް ބޮޑު ކުރާތި. އެ ދެކުދިން ގަލްފަށް ގެންދޭ. އެމީހުން އަހަރެމެންގެ ބައްޕަ ގޮތަށް އެކަނި ނުކުރާތި. ލޯތްބާއި އިހުތިރާމާއި އެކު."

މިއީ ނުރައްކާތެރި ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓަށް ނިސްބަތްވާ ނަރުހެއް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންކޮޅެއްގެ ތަރުޖަމާއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ލަފާކޮށްފައިވާ ނުރައްކާތެރި 10 ވައިރަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ހޯމަ ދުވަހު މަރުވެފައެވެ. 28 އަހަރުގެ ލީނީ ޕުތުސެރީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް ވަނީ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ލިބިފައެވެ.

ޖަނަވާރުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިންސާނުންގެ ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް ނުވަ މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު މި ބަލި އަދިވެސް ދަނީ އިންޑިއާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންނެވެ.

މިބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގަދައަށް ހުންއައިސް ހޮޑުލެވުމާއި، ބަނޑުގައި ރިއްސުމާއި، ބޮލުގައި ރިއްސުން ހިމެނެއެވެ. މި ވައިރަސްއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ވެކްސިނެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާއިރު ނިޕާ ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތަ މީހުން މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ލީނީ އަކީ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އާއިލާއަކަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދިޔަ ނަރުހެކެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ އާއިލާއަށް ރެއާއި ދުވާލު ފަރުވާ ދިނުމުގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެހީވެފައެވެ. އޭނާއަށް ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާކަން ޔަގީންވުމުން އަމިއްލައަށް އެޑްމިޓްވީ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީނީގެ ފިރިމީހާ ސަޖީޝް އަކީ ބަހުރެއިންގައި އެކައުންޓެންޓެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. އޭނާ ވަގުތުން އިންޑިއާއަށް އެނބުރި އައީ ބޭބެ ގުޅާ ލީނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއޭ ބުނުމުންނެވެ.

"ވަގުތުން ސަޖީޝް އިންޑިއާއަށް އެނބުރި އަތުވެއްޖެ. ލީނީ ގުޅާފަ ބުނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ ވާހަކަ. އަދި ބަލިވެ އުޅޭ ކަމަށް. ސަޖީޝް އާދީއްތަ ދުވަހު އައި އިރު ލީނީ އޮތީ އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓްގައި. އޭނާގެ  އޮކްސިޖަން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އޭރު އޮތީ އޮކްސިޖަން ގުޅާފައި،" ސަޖީޝްގެ ބޭބެ ބުންޏެވެ.

ސަޖީޝްގެ ބޭބެ ބުނީ ލީނީ ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުން ސަޖީޝްއާއި ހަވާލު ކުރީ އާއިލާގެ މީހެއްކަމަށެވެ.

ލީނީ ނިޕާ ޖެހިގެން މަރުވި ނަމަވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާއަށް ދަނީ އެތަކެއް ތައުރީފެއް ކުރަމުންނެވެ. ނުރައްކާތެރި ނިޕާ ޖެހުނު އާއިލާއަކަށް އެއީ ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަން އެނގިހުރެ އޭނާ ވެދިން އެހީއަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ދަނީ އޮހެމުންނެވެ.

އެކި ޖަނަވާރުތަކުގެ ހަށިގަނޑުން ފެންނަ ނިޕާ ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރު އޫރުގެ ހަށިގަނޑުންނެވެ. އެ ފަހަރު އޫރާ ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރި މެލޭޝިއާއި ސިންގަޕޫރުގެ މީހުންގެ ގަޔަށް ވަނީ މި ބަލި އަރާފައެވެ. އެފަހަރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.

އާންމުކޮށް ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހެނީ ވާލުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށްވެއެވެ. ގައިންގަޔަށް އަރާ މިބަލި އިންޑިއާގައި މިފަހަރު ފުރަތަމައަށް ޖެހުނު މީހުންނަކީ ވާ ދަތް ޖަހާފައިވާ އަނބާއި އެހެނިހެން މޭވާ ކެއުމުގެ ސަބަބުން ވައިރަހުގެ އަސަރު ކުރި މީހުން ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް