ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2018 | ބުދަ 09:52
ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވުން
ޑރ. މަޖީދު ވަނީ ގައުމަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި، ހަނދާންތަކެއް ފިލައިގެން ނުދާނެ: ޖޭޕީ
 
ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައިދީ އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ބުރަ މަސައްކަތްފުޅުތަކެއް ކުރެއްވި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީއަކީ ގައުމަށް ގިނަ ގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދާންތައް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ހަނދާނުން ފޮހެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

ޑރ މަޖީދު އަވަހާރަވުމަ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޑރ މަޖީދަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނުވާފަދަ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 2008 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އުފެދުނު ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ މިނިސްޓަރުކަން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ލިބުނު ސްލޮޓުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޑރ. މަޖީދު ހުންނަވައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކާއި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ އިހްތިރާމާއި ލޯބި ހޯއްދަވައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރައީސްކަން ކުރައްވައި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައިދީ އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ބުރަ މަސައްކަތްފުޅުތަކެއް ކުރެއްވި ކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައަކީ މުޅި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ނުހަނު ހިތާމާ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުން އެދި ދުވާ ދަންނަވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް