އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ޕެންޝަން ފައިސާ

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިިބިފައިވޭ

  • އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބުނީ އޭޕްރީލްގައި
  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 23 މެއި 2018 | ބުދަ 02:07 1,749

ޕެންޝަން އޮފީސް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މި އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހުގައި ޕެޝަންގެ ގޮތުގައި 146 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު އެންމެ ގިނައިން ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހު އެވެ. އެމަހު ވަނީ 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހާ އަޅާ ބަލާ އިރު މިއަހަރުގެ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަން ފައިސާ ވަނީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 143 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ޕެންޝަން ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބަލާ އިރު އަންހެނުން ހިއްސާ ވަނީ 49.8 ޕަސެންޓެވެ. އަދި 50.2 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ.

ޕެންޝަން ދޭ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެއް ލައްކަ ތިރީސް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި އިރު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން ފަންޑް 30 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން ލަފާ ކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް