އަފްޣާނިސްތާން
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
 
ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ވަނީ އަވަހާރަވެފަ
ކ. މާލެ |
ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވި ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދެނީ
ބީބީސީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

 

އެގޮތުން ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ހުންނަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކައިރީގައި ދިން ބޮމުގެ ދެ ހަަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަންދަހާރުގެ ގަވަރުނަރުގެ ގެސްޓްހައުސްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި މަދުވެގެން 11 މީހުން މަރުވެ 14 މީހުން ވަނީ ޒަަޚަމްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޔޫއޭއީގެ އެމްބެސެޑަރު އަވަހާރަވި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ހައިރާންކުރަނިވި ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

 

ހެލްމަންދު ޕްރޮވިންސްގައި ދިން ހަމަލާއަށް ބަލާއިރު، ފިދާއީއަކު ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލެއްގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަަށް ހަމަލާދީފައެެެވެ. މިހަމަލާގައި މަދުވެގެން ހަތް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

 

ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ބަލާއިރު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިފައިވަނީ ޕާލަމެންޓު އިމާރާތުން އެތަނުގެ މުވަޒަފުން މަސައްކަތް ނިންމާފަ ނިކުންނަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved