ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ރޯދަ ބާޒާރު

20ރ. އަށް ތިން ކޮޕީ ފަތް

  • ތިން ފަތް ލިބެން ހުރީ 20ރ. އަށް
  • ކޮޕީ ފަތުގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު
  • ކޮޕީ ފަތް ގެންނަނީ ކާށިދޫ އިން

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 19 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 11:53 5,358

ކޮޕީ ފަތް - ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބާޒާރުގައި ކޮޕީ ފަތް މަދުވެ، އަގު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. 

މިހާރު ބާޒާރުން ތިން ކޮޕީ ފަތް ލިބެނީ 20 ރުފިޔާ އަށެވެ. 

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، ފަތް ހޯދުމަށް އިންތިހާއަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮޕީ ފަތް ހުސްވާ ކަމަށެވެ.

ކޮޕީ ފަތް އާންމުކޮށް ގެންނަނީ ކ. ކާށިދޫ އާއި ށ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ނެވެ. 

" ކޮޕީ ފަތަށް ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު، ވަރަށް އަވަހަށް ހުސްވޭ." ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 30ރ އާއ 35ރ. އާ ދެމެދުގަ އެވެ. ކާށީގެ އަގު އުޅެނީ، 4ރ. އާއިން ފެށިގެން 10ރ. އާ ދެމެދު އެވެ.  ކުރުނބާ ލިބެން ހުރީ 20ރ އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާނބާ ފަތް 5ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ހިކަނދި ފަތް ބޮޑިއެއް ލިބެން ހުރީ 10ރ. އަށެވެ. ކިއުކަންބާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 45ރ. އަށެވެ. ކެރެޓް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 40ރ. އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް