އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރިޕޯޓު - މާރުކޭޓުގެ ތަކެތީގެ އަގު

ކަރާގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް، އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑީ މޭވާގެ ބާވަތްތަކަށް!

  • ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 35ރ. އަށް
  • އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީ މިހުރާއި މޭވާއަށް
  • އަގުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 17 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 18:48 2,777

ލޯކަލް މާރުކޭޓު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެހެން މަސް މަހާ ހިލާފަށް ރަމަޟާން މަހަކީ ތަފާތު ބާވަތުގެ ފަންޏާއި ޖޫސް ފަދަ ތަކެތި ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ މަހެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ބުއިމަކަށް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ފަނި ހެދުމަކީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބާވަތަކީ ކަރާ ފަންޏެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މޭވާގެ އިތުރު ބާވަތްތަކުން ފަނި ގިރަ އެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބުނީ މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީ މޭވާގެ ބާވަތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކަރާގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވަނީ ކަރާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުދާ އުފުލޭ ވަގުތުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުންވެސް ކަރާ ބޭނުންވަގުތެއްގައި ހޯދުމަށް ދަތިވާ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި މާރުކޭޓުން ލިބެން ހުރީ ތޮއްޑޫ ކަރައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަނޑޫދޫ މިރުސްވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީވެސް ކަރާ އާއި މިރުހުގެ އިތުރަށް ފަތުގެ ބާވަތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން ކޮޕީފަތް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ކަރާގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ބައެއް މޭވާގެ ބާވަތްތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން އަނބާއި ފޭރާއި، ޖުމްހޫރީ މޭވާއަށް ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އާންމުގޮތެއްގައި ލިބެން ހުރި ބާވަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު ކުރުނބާގެ އަގު އުޅެނީ 20ރ.  އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 35ރ. އަށް އުޅޭއިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް 40ރ އަށް ލިބެން ހުރި އިރު އަނބު ކިލޯއެއް އުޅެނީ 70ރ. އަށެވެ. ބަށީގެ އަގު 40ރ. އަށް ހުރި އިރު ކިއުކަމްބަރ އުޅެނީ 50ރ. އަށް ކިލޯ އެކެވެ. ކޮލިފްލާވަރ ކިލޯއެއް 55ރ.އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ހިކަދިފަތް ބޮޑިއެއް އުޅެނީ 10ރ. އަށެވެ.

މިރުސް ލިބެން ހުރީ 100 ގްރާމް 45ރ. އަށެވެ. ޖުމްހޫރީ މޭވާ އުޅެނީ ކިލޯއެއް 70ރ. އަށެވެ. ކުއްޅަފިލާ ފަތް އުޅެނީ 20ރ. އަށް ބޮޑިއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް