އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ކޮރަޕްޝަން

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް މިދަނީ ބަލަމުން:އޭސީސީ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 00:14 1,402

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޕްެރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. - މިހާރު

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައި ވޭތޯ ބަލަމުންދާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދީފައި ވުމާއި، މާލީ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމާއި ދަރުބާރުގެ މާލަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދާފައި ނުވުން ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެއްބަސވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ފައިސާ ދޫކުރުންފަދަ ކަންކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އޭސީސީގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން 2014 ވަނަ އަހަރު މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާއިރު އެ އަހަރުވެސް އެމިނިސްޓްރީގެ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ މިހާރުވެސް ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް