ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - މައުމޫނު

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގައި އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ

  • ރައީސް މައުމޫނުގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ދުންޔާއި ޣައްސާން ބައިވެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ
  • ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވަނީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންކަން ބާރަށް ގެންދިޔުމަށް
  • ޕީޕީއެމްގެ ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބާއްވަނީ ވަކިން

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 00:49 1,857

ޕީޕީއެމް ރައީސްގެ އޮފީސް: ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިންގަނީ މުޅިން ވަކިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގައި އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަނުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

 

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ނިންމުންތައް ހާމަކޮށް، ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަނުން ބުނީ އެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އޮފީހުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބު ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް ވެސް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނުގެ ފެކްޝަނުން ބުނެ އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއް ޤައްޔޫމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުއް ޤައްޔޫމާއި ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް ފަހު ޕީޕީއެމްގެ ދެ ފެކްޝަނެއް އޮވެއެވެ. އަދި ދެ ފެކްޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ވެސް ކުރިއަށްގެންދަނީ ވަކިންނެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް މައުމޫނު ފެކްޝަނުން ބޭއްވި އެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ދެ ދަރިކަލުން ކަމަށްވާ ޤައްސާން މައުމޫނާއި، ދުންޔާ މައުމޫނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ދެ ބެފުޅުން ވެސް މިހާރު ތައީދުކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް