ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން

ލަނޑާގިރާވަރުގައި ކަނޑުއަޑީގައި 'އުދުހުމުގެ' ފުރުޞަތު

  • ބޭނުންކުރާނީ ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސް މިނީ ސަބްމެރިން
  • ފަތުރުވެރިންނަށް 120 މީޓަރު އަޑި ދައްކާލާނެ

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
IxmaealNaail

ކ. މާލެ 6 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 13:52 2,263

ފޯސީޒަންސް ލަނޑާގިރާވަރުގައި ބޭނުންކުރާ ސަބްމެރިން - ޑީޕްފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރޒް

ފޯސީޒަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ސަބްމެރިންގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

އޯޝަން ގްރޫޕް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން މި މޭ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ލަނޑާ ގިރާވަރުގައި ފެށި މި ޚިދުމަތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކަނޑުގެ އަޑި ދައްކާލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދަނީ، ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސްއެވެ. މިއީ ޕައިލެޓަކާއި، 2 ފަތުރުވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް، ޖުމްލަ 3 މީހުންގެ ޖާގަ ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ޕަރސަނަލް ސަބްމެރީންއެކެވެ. 

ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސްއަކީ އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި މިނީ ސަބްމެރީންއެވެ. ބ އަތޮޅު ފޯސީޒަންސް ލަނޑާ ގިރާވަރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރު އުފައްދާފައިވާ މި ސަބްމެރީންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން ފެށި ފަރާތްކަމަށް ވެސް ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ޕައިލެޓަކާއި އެކު އެ ރިސޯޓުން ސަބްމެރީންގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާއިރު، މި ސަބްމެރިންގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ކަނޑުގެ 120 މީޓަރު އަޑި ދައްކައިލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން ތްރީއެސްގެ އިތުރުން ޑީޕް ފްލައިޓް އެޑްވެންޗަރސް އިން ދަނީ ޑީޕް ފްލައިޓް ސުޕަރ ފެލްކަން އާއި ޔޮޓުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑީޕް ފްލައިޓް ޑްރެގަންގެ ނަމުގައިވެސް ސަބްމެރީންތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް