ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - މައުމޫން

ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީންތަކެއްގެ ބޯކަނޑާލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:10 2,285

މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 30 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ބޯ ވަނީ ވަކިކޮށްފައި - ގޫގުލް

ބްރެޒިލްގެ ޖަލެއްގެ ގައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި 56 މީހުން މަރުވިތާ ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ އެގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަލެއްގައި 33 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ.

 

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ތިރީސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ބޮލާ ވަކިކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

އެ ސްޓޭޓްގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޖަސްޓިސް ބީބީސީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ޝައްކު ކުރަނީ އެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޭންގްތަކުން ހިންގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގައިދީން ތޮއްޖެހިފައިވާ މޮންޓެ ކްރިސްޓޯ ރޫރަލް ޕެނިޓެންޝަރީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ޖަލުގެ ތެރޭ ބިރުވެރި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ކުށްވެރިންގެ އެކި ފެކްޝަންތަކުން އެއްބައެއް އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް ޖަލުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލް ނެގުމަށެވެ.

 

އެގައުމުގެ މީޑިއާގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައިދީން ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ އެމީހުން ތިބި ސެލްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތް ވެސް ސުންނާފަތި ކޮށްލައިގެންނެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާ އާއި އާދީއްތަ ދުވަހު މެނައުސްގެ ޖަލެއްގައި ދެ ގޭންގެއް ކަމަށްވާ ޕީސީސީއާ ވާދަވެރި ފެމިލީ އޮފް ދި ނޯތް ގޭންގާ ދެމެދު ހިނގި ކުރިމަތިލުންތަކާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަން ސާފު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ވި 17 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް