މައުމޫން
އަޝްފާގަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓް ވޯތެއް ނޫން، ނެތްތަން ޓީމަކުން ނުދައްކާނެ: ވައްކެ
ލީވާން އަލީ
ކ. މާލެ |
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަބްދުލް ވައްހާބު މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް ކުރިން ކުޅުނު އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް އެ ކްލަބުން ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓް "ވޯތު" ނޫން ކަމަށާއި، އޭނާ ޓީމުގައި ނެތްތަން ނުދައްކާނެ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ އަބްދުލް ވައްހާބު (ވައްކެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މާޒިޔާ އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވައްހާބު ވިދާޅުވީ ވަކި ވަކި ކުޅުންތެރިން އަންނަ ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އިން ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދަގަނޑޭ ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ވައްހާބު ވިދާޅުވީ ދަގަނޑޭ ނެތް ތަނެއް ވެސް އަދި ޓީމު ދޫކޮށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިން ނެތްތަން ވެސް ނުދައްކާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުނުކުރެވުމުން އަޝްފާގަށް ކުރި އިންވެސްޓްމެންޓް ވެސް "ވޯތު" ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ކާމިޔާބު ހޯދޭނީ މަސައްކަތްކޮށްގެން ފާހަގަކުރައްވަމުން ވައްހާބު ވިދާޅުވީ މާޒިޔާ އަންނަ ސީޒަނަށް ނިކުންނާނީ ހުރިހާ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި، އެ ކާމިޔާބީ ޓީމާ ގުޅޭ އާ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އަދި މިހާރު ސްކޮޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ލައިގެން ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް