އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މައުމޫން

މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 06:05 1,798

ސައިކަލް ޓެކްސީ - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް ކޮންސަލްޓެންޓް މުހައްމަދު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަނުއާ ޓެކްސީ ސެންޓަރ ގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރު ހުޅުވުމުން ސައިކްލަ ތަކަށް ޓެކްސީ ބޯޑު  ހަވާލު ކުރުމާއި ޑްރައިވިން ލައިސެންސް ހަވާލު ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ޑްރައިވަރުންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމާއި ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދެގުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އަނެއް ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް