މައުމޫން
ޔުނިވާސިޓީން އާ ދެ ކޯހެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ޝާނާ
ކ. މާލެ |
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ --ފޮޓޯ:މުހަންމަދު ޝަރުހާން
އަޒުމޫން އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ކޯހެއް ތައާރަފްކޮށް، އެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ އަލަށް ތައާރަފުކުރި ދެކޯހަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް އިން ފަށާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިންސް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ފަށާ ބެޗްލާސް އޮފް އާޓްސް އިން އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަވާ މި ދެ ކޯހަށް ވެސް ޖުމްލަ 60 ޖާގަ ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ސައިންސް ކޯހުގައި ހިމެނޭ ބަޔޮލޮޖީ، ކެމިސްޓްރީ އަދި ފިޒިކްސްގެ މާއްދާތަކުން ހާއްސަވުމަށް ކޮންމެ މާއްދާއަކުން 10 ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެ އެވެ.

މި މަހުގެ އިންޓޭކަށް އެމްއެންޔޫ އިން، ފައުންޑޭޝަން ލެވެލުން ފެށިގެން މާސްޓާސް ފެންވަރުގެ 96 ކޯހަކުން 5480 ޖާގައެއް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް