ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 07:13
އަހުމަދު އާދަމް އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވަނީ
އަހުމަދު އާދަމް އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވަނީ
ޓްވިޓަރ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ މާލެ ހަރުގޭގައި ބޮޑު ދިދައެއް ނަގައިފި
ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިދަދަނީ ނަގަމުން
ދިދަ ނެގީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ
ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ހ ހިކަރީ އަހުމަދު އާދަމް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މާލޭގައި ހުންނަ މައި ހަރުގޭގައި އެޕާޓީގެ ބޮޑު ދިދައެއް ނަގައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުން ފެށިގެން ދިވެހިސަރުކާރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ހ ހިކަރީ އަހުމަދު އާދަމްއެވެ.

މިދިދަ ނެގުމަށް ފަހު ޕާޓީގެ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ އެޕާޓީގެ ޖަލްސާއެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެޕާޓީގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް އެއްވިތިބި ޢާންމުން ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ތަންފީޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގެއަށް އެޕާޓީގެ ބޮޑު ދިދައެއް ނަގާފައިވާއިރު ރަށްރަށުގެ މަލަމައްޗަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބޮޑެތި ދިދަތައް ދަނީ ނަގަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ދިދަތައް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ތިރިކުރަމުންދާއިރު ހދ ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރުކަކަށް ނެގި އެމްޑީޕީގެ ދިދައެއް ފުލުހުންނަށް ތިރިނުކުރެވިގެން އެރުއް ވަނީ  އެއްރެއެއްގެ ރޭގަނޑު ކަނޑާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް