ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކެރެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

ކެރެޓް ކިލޯއެއް އަގު 130 ރުފިޔާ އަށް !

  • ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުން

ކ. މާލެ | 2 އޭޕްރިލް 2018 | ހޯމަ 18:36 | 6,790

ކެރެޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުންނެވެ.

ބާޒާރުގައި އާންމުކޮށް ކެރެޓް ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 15-30 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކެރެޓް ލިބުން މަދުވުމުން 50 ރުފިޔާއަށް ވެސް ކެރެޓް ކިލޯއެއް ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.

ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކެރެޓްގެ އަގު ބޮޑަށް އުފުލިގެން އުޅެނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރުތައް އައުން ލަސްވެގެންނެވެ.

ކެރެޓްގެ އަގު ބާޒާރުގައި ބޮޑުވެފައިވާއިރު މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.