ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް 12 ޖަހާއިރު، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް 1 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

  • މި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަން ދުވަހުން ފެށިގެން
  • މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން
  • ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ދިހައެއްގެ ފަހުންވެސް ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 07:43 4,084

މާލޭގެ މަގުމަތި - ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފަ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގެނައި މި ބަދަލުގެ ދަށުން ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް 12 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައިބެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް 1 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ. މި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަން ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މީގެކުރިން ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް 10 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް 12 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަންޖެހެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެނެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޓީވީއެމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޢާދަމް ތަޢުފީޤް ވިދާޅުވީ ރޭގަނޑު 10 ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް މިހާރު ބަންދުކުރިނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންނަމަ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ދިހައެއްގެ ފަހުންވެސް ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށެވެ. 

މާލެތެރޭގައި ޕިކަޕް/ލޮރީތަކުގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިން އަންނަނީ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ދީފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް