ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މަސްވެރިކަން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 7930.8 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ވަނީ ކިރާފައި

  • މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު 11 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް
  • މަހުން މަހަށް ބަލާ އިރު 7 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ކ. މާލެ | 28 މާރޗް 2018 | ބުދަ 14:22 | 4,025

މަސްދޯންޏެއް މަސް ބާނަނީ - ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 7930.8 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ކިރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން ބުނެފި އެވެ.

މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޑިސެމްބަރު މަހު ކިރި މަހުގެ އަދަދަކީ 2016 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާ އިރު 11 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިއީ މަހުން މަހަށް ބަލާ އިރު ހަތް ޕަސެންޓްގެ ދަށްވުމެއް ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެ އެވެ. މަހުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި ނޮވެންބަރު މަހުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު %54 އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެ އެވެ. އަދި މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި ނޮވެންބަރު މަހުގައި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 2017ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ 21 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ. އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެފައިވަނީ ގަނޑު ކުރި ކަޅުބިލަ މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.