ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ފުޓުބޯޅަ

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:47 2,013

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަން ނަޒީމް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިބްރާހިމް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

 

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ވިކްޓްރީގެ އިންތިހާބު ނަޒީމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ، ހާޒިރުވި އެންމެންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މި ވޯޓް ނެގީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެ.

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމް ހުސްވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބީ ޖަލްސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކުރުމުންނެވެ. އެ ފަހަރު ވިކްޓްރީގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްއެވެ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމް ފުރުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

 

ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކުރިއިރު، ވިކްޓްރީގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ އިތުރު ދެ މަގާމަށް ވެސް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރި އެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ވިކްޓްރީގެ ކުރީގެ ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ އަހުމަދު އަރީޝް އަދި އިބްރާހިމް އާދަމް މަނިކު އެވެ.

 

ނަޒީމް ކުރިން ހުންނެވީ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށެވެ. އެހެންވެ. އޭނާ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރުމާއެކު ވިކްޓްރީގެ ބޯޑަށް އިތުރު މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެ ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް