ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

އޭ.އެފް.ޕީގެ ދެ ރިޕޯޓަރުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލުމަށް ނިންމައިފިން: އިމިގްރޭޝަން

  • ޑީޕޯޓްކުރުމަށް ނިންމީ ދެ ނޫސްވެރިން ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެ، ނޫސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާތީ

ކ. މާލެ | 10 ފެބްރުއަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 05:20 | 5,456

ހައްޔަރުކުރި އެއް ނޫސްވެރިއަކު ފުލުހުންނާއެކު - ޓްވިޓަރ

ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އާތިޝް ރަވީ ޕަޓޭލް އާއި އިންޑިއާ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މަނީ ޝަރުމާ (އޭ.އެފް.ޕީގެ ދެ ރިޕޯޓަރުން) ޑީޕޯޓުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމިގްރޭޝަން އިން ނެރުނު މީޑީއާ ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ ނޫސްވެރިން ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެ، ނޫސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރިވިސް އިން ދެ ނޫސްވެރިން އިމިގްރޭޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމެއްކަމުން އެ ދެ ފަރާތް ޑީޕޯޓުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

ފުލުހުން އެ ދެ ނޫސްވެރިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ދެ ނޫސްވެރިންނަކީވެސް އޭއެފްޕީގެ ދެ ނޫސްވެރިންނެވެ. މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކަތްތެރިވުމަށް ހުރި ހުރިހަ ދޮރެއް ބަންދުކޮށް، ގަވައިދުތައް ހަރުކަށިކޮށްފަ އެވެ. 

    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.