ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު: އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މާމިގިލީގައި، ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއިއެކުގައި

  • ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
  • ޖަލްސާގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
  • ބަނދަރުގައި ޕާޓީތަކުގެ ފޮތިތައް ދެމުމާއި، ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށު ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބާރަށް ކުރިއަށްގެންދަމުން

ކ. މާލެ | 9 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 22:33 | 7,184

މާމިގިލި ބަނދަރުމަތި - ޖަލްސާއަށް އެ ރަށް އަންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރަމުން - ޓްވިޓަރ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ، އދ. މާމިގިލީގައި ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މާމިގިލީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ، ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޖަލްސާއަށް ގިނަ ތައްޔީރީތަކެއްވަމުން އަންނައިރު، ބަނދަރުގައި ޕާޓީތަކުގެ ފޮތިތައް ދެމުމާއި، ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށު ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އަދި ޖަލްސާއަށް ގޮނޑި އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސްކުރާއި، މޭލެއިން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑިތައް ވެސް ވަނީ މާމިގިލިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމަށް ވެސް އެ ރަށުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

 

 

މާމިގިލިއަކީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް ބޮޑު ތާއީދު އޮންނަ ރަށަކަށްވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރަކީ ވެސް ޤާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ. ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރުގައި ހުންނެވުމާއެކު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ އެވެ.

މާމިގިލި ޖަލްސާއަށް ފަހު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް ފޯރިޔާއެކު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.