raajjemv logo
މިސްޓަރ ފިޓްޒޯން
މިސްޓަރ ފިޓްޒޯން ހޮވުމަށް ބޮޑީ ބިލްޑިންގ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
 
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
 
މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 15 ގައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
8,203
ކ. މާލެ |
7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:36
ފިޓްޒޯން އިން ބައްވާ މިސްޓަރ ފިޓްޒޯން މުބާރާތް
ފޭސްބުކް

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއް ކަމުގައިވާ ފިޓްޒޯން އިން މިސްޓަރ ފިޓްޒޯންގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ފިޓްޒޯނުން ނިންމީ ޒުވާނުން ފިޓްނެސް ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދާ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަށް ލޯބި ކުރާ ޒުވާނުން އިތުރު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދެ ކެޓަގަރީއެއް ހިމެެނޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން ފިސިކް ބޮޑީ އާއި ބޮޑީ ބިލްޑިންގ ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ބައިވެރިވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ފިޓްޒޯންގެ ފޭސްބުން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ފިޓްޒޯން ސްޓޫޑިއޯ އިންވެސް ފޯމް ލިބޭނެ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މި މުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ފިޓްޒޯން ނަންބަރު 3352030 އަށް ގުޅުމުން ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ފިޓްޒޯނުން ބުނެ އެވެ.

މިސްޓަރ ފިޓްޒޯން މުބާރާތުގައި ކޮންމެ އުމުރުފުރާއެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު ދިވެހިންގެ އިތުުރުން ބިދޭސީންނަށް ވެސް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދާ ފަރާތަކަށް 30000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފިޓްޒޯނުން ބުނެ އެވެ.

މި މުބާރާތް ފިޓްޒޯން އިން ކުރިއަށްގެންދަނީ، ބަޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފިސިކް ކެޓަގަރީ ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ފިޓްޒޯން އިން ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
83%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް