raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް
 
މި ގްރޫޕުން ދެވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވީ ލިވަޕޫލްގެ އިތުރުން ސެވިއްޔާ
 
ސްލޮވޭނިއާގެ މަރިބޯއާއި ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން
 
ރަޝިއާގެ ސްޕާޓަކް މޮސްކޯއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 7-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
4,521
ކ. މާލެ |
7 ޑިސެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 07:24
ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ މި މެޗުގައި ޕެނަލްޓީއެއް ޖަހަނީ - ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ މި މެޗުގައި ހެޓްރިކެއް ހަދާފައި
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލްއިން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރަޝިއާގެ ސްޕާޓަކް, މޮސްކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 7-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު ވެސް ލިވަޕޫލްއަށް އޮތީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވެފައެވެ. މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖަހައިދިނީ މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުޓީނިއޯ އޭނާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީ ލިވަޕޫލްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ފިރްމީނޯއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން ތިން ލަނޑު ފެނިގެން ދިޔައިރު އެ ޓީމުންވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ދެ މިނެޓު ނުވަނީސް ސަދިއޯ މާނޭ ލިވަޕޫލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު ކުޓީނިއޯ ވަނީ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިދީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ހަވަނަ ލަނޑު 76 ވަނަ މިނެޓުގައި މާނޭ ޖަހައިދިންއިރު އެ ޓީމުގެ ހަތްވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ މުހައްމަދު ސަލާހުއެވެ.

މި ގްރޫޕުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ސްލޮވޭނިއާގެ މަރިބޯއާއި ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާ ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މަރިބޯގެ ޓަވާރޭސް ޖަހައިދިންއިރު ސެވިއްޔާގެ ޕައުލް ގަންސޯވަނީ މެޗުގެ 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިދީ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ.

މި ގްރޫޕުން ދެވަނަ ބުރަށް ކޮލިފައިވީ ލިވަޕޫލްގެ އިތުރުން ސެވިއްޔާއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު ހަ މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކު ލިވަޕޫލް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ސެވިއްޔާއެވެ. މި ގްރޫޕުގެ ތިންވަނަ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ހޯދި ސްޕާޓަކް މޮސްކޯ ދެން ވާދަކުރާނީ ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ނޮކްއައުޓް ބުރުގައެވެ. ކުޅުނު ހަ މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު މި ގްރޫޕުގެ ފުލުގައި އޮތީ މަރިބޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް