raajjemv logo
ުކުޅިވަރު
ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެ
 
ރޭ ސްޓްރަސްބާގްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެފައި ވަނީ 1-2 އިން
އަބްދުލް ހަންނާން މުހައްމަދް
4,412
ކ. މާލެ |
3 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 17:06
ޕީއެސްޖީ އަދި ސްޓްރަސްބާގް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް

 

ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ސްޓްރަސްބާގްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ސްޓްރަސްބާގްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެފައިވަނީ 1-2 އިންނެވެ.

ސްޓްރަސްބާގްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލުޖަހައި ލީޑު ނެގީ ވެސް ސްޓްރަސްބާގް އިންނެވެ. މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓްގައި އެޓީމަށް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑަ ކޯސްޓާއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ޕީއެސްޖީގެ ޕެނަލްޓީއޭރިއާ ތެރޭ މުޅިން ހުހަށް ހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުންނެވެ.

މި ގޯލާއެކު ޕީއެސްޖީން ދިޔައީ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 42 ވަނަ މިނެޓްގައި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ވަނީ ލަނޑެއްޖަހައި އެޓީމަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ދެޓީމު އެއްވަރެއްގައި އޮވެ ނިމުނު ނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގެ 65 ވަނަ މިނެޓްގައި ސްޓްރަސްބާގް އިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ގޯލު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަހޯކެންއެވެ. ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު ތެރޭ ޕީއެސްޖީގެ އެމްބާޕޭ އަދި ރަބިޔޯ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އެ ފުރުަސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެޓީމަށް ވަނީ ހިފޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ރޭގެ މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް 41 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޕީއެސްޖީއެވެ. ދެވަނައިގައި 31 ޕޮއިންޓާ އެކު މޮނާކޯ އޮތްއިރު ރޭ ޕީއެސްޖީ އަތުން މޮޅުވި ސްޓްރަސްބާގް އޮތީ 18 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ 16 ވަނައިގައެވެ.

މިއީ މި ސީޒަނުގެ ފްރެންޗް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ލީގުގައި ޕީއެސްޖީން ދެން ބައްދަލުކުރާނީ ލިއްލޭއާއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް