raajjemv logo
ކުޅިވަރު
އެޓްލެޓިކޯ މޮޅުވެ ތިންވަނައިގައި ހަމަޖެހިލިއިރު، ރެއާލް އަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ
 
ރެއާލާއި ބިލްބާއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި
 
އެޓްލެޓިކޯ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުން އަރައި 1-2 އިން
އަބްދުލް ހަންނާން މުހައްމަދް
4,647
ކ. މާލެ |
3 ޑިސެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 17:27
ރެއާލް އާއި ބިލްބާއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޯލް.ކޮމް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވެ ލީގު ތާވަލްގެ ތިންވަނަ މަގާމުގައި ހަމަޖެހިލިއިރު، ރިއާލް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރޭ އެޓްލެޓިކޯ އާއި ރިއާލް ސޮސިއެޑާޑް ކުޅުނު މެޗު، އެޓްލެޓިކޯ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުން އަރައި 1-2 އިންނެވެ.

އެޓްލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔައީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އިންނެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފެށިގެން ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ 29 މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ވިލިއަން ޖޯސްއެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެން ދިޔައީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް ލީޑުގައި އޮވެގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފާ ޚިލާފަށް އެޓްލެޓިކޯ އިން ވަނީ ބަދަލުތަކަކާ އެކު ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ފިލިޕޭ ލުއިސް ވަނީ އެޓްލެޓިކޯއަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ.

އެޓްލެޓިކޯއިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 88 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ކާމިޔާބުކުރި ހިއްގައިމު ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ އެޓީމުން ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ހަމަޖެހިލިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. 

ރެއާލާއި އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

މެޗުގެ ބޮޑު ބައި ރެއާލުން ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް ލިބުނު ކައުންޓާ އެޓޭކުގެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި އެތުލެޓިކޯ ބިލްބާއޯ އިން ވަނީ ރިއާލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ދެ ޓީމަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ރެއާލްގެ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބެންޒީމާގެ އިތުރުން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯގެ ވިލިއަމް އަދި އެޑްރީޒަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތުތަކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ވަނީ ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

ރެއާލް އަށް މެޗު ނިންމާލަން ޖެހުނީ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސްއަށް ދެއްކި ރަތްކާޑާ ގުޅިގެން 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކުގައެވެ. ރޭގެ މި ނަތީޖާތަކާ އެކު، ރިއާލް ވަނީ ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ވެއްޓި ފައެވެ.

ރެއާލް، ހަތަރުވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 14 މެޗުން 28 ޕޮއިންޓް ލިބިގެންނެވެ. އެޓްލެޓިކޯއަށް ތިންވަނަ ލިބެނީ 30 ޕޮއިންޓާއެކުވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ބާސާއަށް ލިބުނީ 14 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓެވެ. ވެލެންސިއާ ދެވަނައިގައި 31 ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ މި ޓީމުތަކަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް