raajjemv logo
އެވަޓަން
އެވަޓަންގެ ކޯޗަކަށް އެލަޑައިސް އައްޔަނުކޮށްފި
 
ލީގުގައި 488 މެޗުގައި އެލަޑައިސް އިރުޝާދު ދީފައިވޭ
 
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނިމެންދެން އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެލަޑައިސް ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,843
ކ. މާލެ |
1 ޑިސެންބަރ 2017 | ހުކުރު 15:40
ސޭމް އެލަޑައިސް - މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ އިރުޝާދު ދޭނެ ހަތްވަނަ ކްލަބް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބް އެވަޓަންގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޮޗު ސޭމް އެލަޑައިސް އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.  

އެވަޓަންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނިމެންދެން އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެލަޑައިސް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވުމާއި ވިދިގެން އެވަޓަންގެ ވެބްސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެލަޑައިސް ބުނީ އެވަޓަންގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ގަބޫލުކުރީ އެ ކްލަބަކީ ވަރަށް ތާރީހީ ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެ ކްލަބުން ހާސިލްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކަކީ އެވަޓަންއަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ އަލުން އަނބުރާ އެ ކްލަބަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ކަމަށްވެސް އެލަޑައިސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެވަޓަންގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއާހޯލްޑަރު ފަރްހާދް މޮޝްރީ ބުނީ އެވަޓަންގެ ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެލަޑައިސްއަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާ ކަމަށާއި އޭނާއަކީ 24 ގަޑިއިރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ފަސްޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ފަރްހާދް މޮޝްރީ ވަނީ އެވަޓަންގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ވަގުތީ ގޮތުން ފުރި 23 އަހަރުގެ ދަށުގެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑޭވިޑް އަންސްވޯތްއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެވަޓަންގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާސެނަލް އަތުން 5-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެ ޓީމު ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި އޭރު ހުރި ނެދަލޭންޑްސްގެ ރޮނާލްޑް ކޯމަން އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ވިދިގެންނެވެ. ކޯމަންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެވަޓަން ކުޅުނު 13 މެޗުގެ ތެރެއިން މޮޅުވީ އެންމެ ދެ މެޗުންނެވެ.

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އެވަޓަންއިން 140 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ވުރެ އިތުރަށް ހަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު އެ ޓީމަށް މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމު މިވަގުތު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ވުރެ ދެ ޕޮއިންޓް މަތީގައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެޓަލާންޓާ އަތުން ބަލިވެ އެވަޓަން އޮތީ ގްރޫޕުގެ ފުލުގައެވެ.

އެވަޓަންގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެލަޑައިސް އައްޔަނުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފުރާފައި ވަނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމެވެ. މިއީ އެލަޑައިސް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ހަވާލުވާނެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަތްވަނަ ކްލަބެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 488 މެޗުގައި އެލަޑައިސް އިރުޝާދު ދީފައިވާއިރު އޭނާވަނީ އޭގެތެރެއިން 165 މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.  

އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތް ކޮށްދީފައެވެ. ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެލަޑައިސް ވަނީ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ވެސް އަދާކޮށްފައެވެ. އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން އެލަޑައިސް އިސްތިއުފާ ދީފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް