raajjemv logo
ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމު
ބްރެޒިލްއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްދޭން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން: ނޭމާ
 
ނޭމާގެ ހިއްސާ ބްރެޒިލް ކޮލިފައިވުމުގައި އިންތިހާއަށް ބޮޑު
 
ބްރެޒިލް އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގަ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
6,268
ކ. މާލެ |
2 ޑިސެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 17:27
ނޭމާ ބްރެޒިލްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބްރެޒިލްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދޭން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ނޭމާ ބުނެފިއެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން 7-1 ގެ ލަދުވެތި ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެ ބްރެޒިލްއަށް މުބާރާތް ނިމުނު މެޗުގައި ނޭމާ ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ބްރެޒިލް ގޮވައިގެން ނޭމަ ނުކުންނާނީ މި ހިތްދަތި ހަދާންތައް ފޮހެލުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި މުބާރާތުން ކެޓި ނަމަވެސް ބްރެޒިލް އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. ނޭމާގެ ހިއްސާ ބްރެޒިލް ކޮލިފައިވުމުގައި އިންތިހާއަށް ބޮޑުއިރު އެ ޓީމު ކުޅުނު ކޮލިފައިންގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ބަލިވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

ފީފާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނޭމާ ބުނެފައި ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން އަލުން އަނބުރާ މީހުން އެ ޓީމަށް ކުރަމުން އައި އިހުތިރާމު ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި ގައުމީ ޓީމާއި މެދު ގައުމުގެ މީހުން ދެކޭ ގޮތްވެސް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން ކެޓުމާއި ވިދިގެން ބްރެޒިލްއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކާއި އަމާޒުވެގެންދިޔައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ނޭމާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕްއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ބްރެޒިލްއަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސްކޮޑުގައި ތިބި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައިވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނު އަތުން ބްރެޒިލް ބަލިވި މެޗުގައި ނޭމާއަށް ނުކުޅެވުނީ އޭނާގެ ބުރަކަށްޓައް ލިބުނު އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެފަހަރުގެ މުބާރާތާއި ގުޅިގެން ނޭމާ ބުނީ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ބޭއްވި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަށާއި ސެމީގައި ނުކުޅެވުމުން ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ލިބުނު އަނިޔާއަކީ އޭނާ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަވާން ލިބުނު ހިތްވަރެއް ކަމަށްވެސް ނޭމާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބްރެޒިލްއަށް އޮތީ ކޮންކަހަލަ ފުރުސަތެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ނޭމާ ބުނީ މި ވޯލްޑް ކަޕަކީ ބްރެޒިލްއަށް ވަރަށް މުހިންމު ވޯލްޑް ކަޕެއް ކަމަށާ އޭނާގެ ގައުމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.
ނޭމާ ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 83 މެޗުގައި 53 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާވަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމާއެކު 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް