raajjemv logo
ގެރެތް ވޭލް
ބޭލްއަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެ، ބިލްބާއޯ މެޗުން ނުފެންނާނެ
 
ބޭލްގެ ކުޑަކަޅުވާއަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
ލީވާން އަލީ
5,106
ކ. މާލެ |
30 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 20:52
ރެއާލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގެރެތް ބޭލް ދަނޑުން ފައިބަނީ
ރޮއިޓަރސް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަން ގެރެތް ބޭލްއަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެ އެތްލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ.

ކޮޕާޑެލްރޭގައި ފުއެންލަބްރާޑާއާ އަތުން ރެއާލް 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ބޭލްގެ ކުޑަކަޅުވާ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ މެޗު ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ އަށް މި ހަފްތާގައި އެތްލެޓިކްއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ. މި މެޗުގެ އިތުރުން އޭނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބްރޯޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅޭ މެޗުގައިވެސް ކުޅެވޭނެކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ބޭލް ވަނީ ފުއެންލަބްރާޑާއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ މެޗުގައި ރެއާލް ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑު ޖެހުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭލް ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 10 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޭލްއާ ބެހޭގޮތުން ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ވީހާވެސް އަވަހަށް 100 އިންސައްތަ ކުޅުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުން ފެންނާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ރެއާލްގައި ބޭލް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނައިރު އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 10 ތަށި ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އަދި ރެއާލްއަށް ކުޅުނު 159 މެޗުގައި އޭނާވަނީ 70 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
100%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް