raajjemv logo
ވެސްޓް ބްރޮމް
ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޕާޑިއު ހަމަޖައްސައިފި
 
ޕާޑިއުއަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު
 
ޕާޑިއު ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނިމެންދެން އެ ކްލަބާއިއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
3,781
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 17:49
އެލަން ޕާޑިއު: މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރިފަހުން އޭނާ ކްލަބަކާއި ހަވާލުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބް ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އުމުރުން 56 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އެލަން ޕާޑިއު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ހުސްވެފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެ މަގާމުގައި ހުރި ޓޯނީ ޕިއުލިސް އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޕިއުލިސް އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދައި ނުދެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ޕިއުލިސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ހަތަރު މެޗު އެއްވަރުވިއިރު ބާކީ ހަތް މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ވެސްޓް ބްރޮމް އެންމެ ފަހުން މެޗަކުން މޮޅުވެފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި އެކްރިންޓަން އާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންނެވެ.

ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޕާޑިއު ހަމަޖެއްސިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނިމެންދެން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލާބާއެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައެވެ.  

 އެ ޓީމުގެ ވެބްސައިޓްއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕާޑިއު ބުނެފައިވަނީ ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގައި މިވަގުތު ތިބި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށާއި، ތާވަލުގެ ކުރިޔަށް އެ ޓީމު ގެންދަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ވެސްޓް ބްރޮމްއަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ކްލަބެއް ކަމަށާއި، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިތުރު ހަރުފަތްތަކެއް ގިރާ ކުރުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޕާޑިއު ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެސްޓް ބްރޮމްގެ ޗެއާމަން ޖޯން ވިލިއަމްސް ބުނީ ޕާޑިއުގެ ދަށުން އޭނާގެ ޓީމު ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ އެ މަގާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޑިއު ހަރަކާތްތެރިވި ދުވަސްވަރު އޭނާގެ އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ޖޯން ކާވާ ވެސް ވަނީ ޕާޑިއު އާއިއެކު ވެސްޓް ބްރޮމްއާ ގުޅިފައެވެ. ކަވާ އެ ޓީމާއި ގުޅުމާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ގެރީ މެގްސަން ވަނީ އެ މަގާމު ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ޕާޑިއުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވެސްޓް ބްރޮމް ކުޅޭ އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނުކުންނާނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ފަހުން ޕާޑިއު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބަކާއި ހަވާލުވާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޕާޑިއުއަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ހޮވުނު ފަރާތަށްވާއިރު އޭނާ ވަނީ މީގެކުރިން ވެސްޓް ހަމްއާ ސައުތްހެމްޕްޓަންއާ ޗާލްޓަންގެ އިތުރުން ރެޑިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް