raajjemv logo
ރަޝިއާ އެތްލީޓުން
ރަޝިއާގެ ފަސް އެތްލީޓަކު އުމުރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
 
އައިއޯސީއިން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގައި މި އެތްލީޓުން މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރިކަން ރަޝިއާގެ އެންޓި ޑޯޕިން އޭޖެންސީއަށް އެނގިފައިވޭ
 
މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ހިލާފު ކަމެއް
 
އައިއޯސީއިން މި އެތްލީޓުން ސަސްޕެންޑްކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއުކުރި 'މެކްލަރެން ރިޕޯޓު'ގެ އަލީގަ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,209
ކ. މާލެ |
28 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 20:00
ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ރަޝިއާގެ ބައެއް އެތްލީޓުން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ރަޝިއާގެ ހަތަރު އެތްލީޓަކު އުމުރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

އައިއޯސީއިން މި އެތްލީޓުން ސަސްޕެންޑް ކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޝާއިއު ކުރި 'މެކްލަރެން ރިޕޯޓު'ގެ އަލީގައެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ރަޝިއާގެ 1000އަށް ވުރެ ގިނަ އެތްލީޓުން މަނާ ބޭސް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެތެރޭގައި އޮލިމްޕިކް މެޑަލް ހޯދާފައިވާ އެތްލީޓުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

އައިސޯއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާގެ ސޯޗީގައި ބޭއްވި ފިނި މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި އެ ގައުމު ތަމްސީލު ކުރި ފަސް އެތްލީޓެކެވެ. އެގޮތުން އައިސޯއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ އެތްލީޓުންނަކީ ސާޖީ ޗުޑިނޯވް، އެލްކްސީ ނެގޮޑައިލޯ، ޑިމިޓްރީ ޓްރަނެންކޯވް، ޔަނާ ރޮމަނޯވް އަދި އޮލްގާ ވިލްޙީނާއެވެ.

މި އެތްލީޓުންގެ ތެރެއިން ނެގޮޑައިލޯ އަދި ޓްރަނެންކޯވް ވަނީ އެފަހަރު ބޭއްވި ފިނި މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި އެ އެތްލީޓުން ބައިވެރިވި އިވެންޓްތަކުން ރަޝިއާއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ބާކީ ތިބި ތިން އެތްލީޓުން ބައިވެރިވި އިވެންޓްތަކުން އެ އެތްލީޓުން ވަނީ ރަޝިއާއަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ.

އައިސޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށާއި މި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރުމަކީ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާއި ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަން ސާބިތުވުމާއި ވިދިގެން މި ފަސް އެތްލީޓުން އޮލިމްޕިކްސްއާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ކަމަކުން އުމުރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައިއޯސީއިން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގައި މި އެތްލީޓުން މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރިކަން ރަޝިއާގެ އެންޓި ޑޯޕިން އޭޖެންސީއަށް އެނގިފައިވެއެވެ. އެހެނަސް އައިއޯސީގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނެސްފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ޑޯޕިން ލެބޯޓަރީގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ގްރިގޮރީ ރޮޑްޗެންކޯވްއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކޮމިޓީއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެތްލީޓުންނަށް މަނާ ބޭސް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޮޑްޗެންކޯވް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެތްލީޓުންގެ ސަސްޕެންޝަނުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އޭނާ ނަގަން ޖޭހެނެ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން ވޯލްޑް ޑޯޕިން އެޖެންސީއިން ވަނީ ރޮޑްޗެންކޯވްއަށް ރިޝްވަތު ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ އިދާރާއިން ބުނެފައި ވަނީ 1400 އަށްވުރެ ގިނަ ލޭގެ ސާމްޕަލް ރޮޑްޗެންކޯވް ހަލާކު ކޮށްފަވާކަމަށާއި އަދި އެކަން ކުރުމަށް އޭނާ ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މޮސްކޯގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު އަމުރެއް ނެރުމާއި ވިދިގެން އޭނާ ވަނީ ފިލައިގެން އެމެރިކާއަށް ގޮސްފައެވެ.

ނޮވެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ރަޝިއާގެ 19 އެތްލީޓަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު އެ ގައުމުން ބުނަމުން އަންނަނީ މަނާ ބޭސް ބޭނުންކުރިކަން ފޮރުވަން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ އެތްލީޓުންނަށް ބޮޑެތި ސަސްޕެންޝަންތައް އަންނަމުން އަންނައިރު އެ ގައުމަށް ވެސް ސަސްޕެންޝަނެއް އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ދެކުނު ކޮރެއާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިނި މޫސުމުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރަޝިއާއަށް ވާދަކުރެވޭނެކަން އެގިގެން ދާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެ އިދާރާގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް