ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޯމަ 18:44
އުރީދޫ އިން ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ޕޯސްޓަރު
އުރީދޫ އިން ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ޕޯސްޓަރު
އުރީދޫ
އުރީދު ޕްރޮމޯޝަން
"ވިން އަ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އެވްރި ޑޭ" ޕްރޮމޯޝަން އުރީދޫ އިން ފަށަނީ
 
ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވިގެންދާނީ އެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 99 ރުފިޔާގެ ޑޭޓާ ހިޔާރުކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ފެށި ތާރިހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހަށް
 
ޕްރޮމޯޝަން ފަށާނީ 28.11.17 ވަނަ ދުވަހު

"ވިން އަ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އެވްރި ޑޭ" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫ އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ އުރީދޫ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން، އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށްދޭ ހަދިޔާއެކެވެ. "ވިން އަ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އެވްރީ ޑޭ" ގެ ނަމުގައި ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ، 28 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި، ދުވަހުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވިގެންދާނީ އެ ދުވަހަކު މަދުވެގެން 99 ރުފިޔާގެ ޑޭޓާ ހިޔާރުކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، އުރީދޫގެ ތަފާތު މޮބައިލް ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތަކާއި، މޮބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑް އަދި ފަސޭހަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖުވެސް ހިމެނެއެވެ.

"އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ބަދަލުވެ، ފުޅާވަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަށް އަހުލުވެރިވެ، އުރީދޫ އިން ކެނޑި ނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އުރީދޫގެ ނެޓްވަރކް އަކީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ، އެންމެ ފުރިހަމަ ނެޓްވަރކް ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް. މިގޮތުން އުރީދޫގެ ޑޭޓާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ތައާރަފްކުރަނީ ވަރަށްވެސް އުފަލާއި އެކު، އަދި އުއްމީދު ކުރަނީ މިފަދަ އޮފަރތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް." އުރީދޫގެ ސީއީއޯ، ނަޖީބް ޙާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގްބޫލު މޮބައިލް ޑޭޓާ ނެޓްވާރކްގެ ގޮތުގައި، އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫއިން ވަރަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ވިން އަ ގެލެކްސީ ނޯޓް 8 އެވްރި ޑޭ" ޕްރޮމޯޝަން އާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އުރީދޫގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް މީޑިޔާ ޓަޗްޕޮއިންޓް ތަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލެއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އުރީދޫގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ވެސް އިންޓަނެޓްގެ ފައިދާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ލިއްބައިދިނުމެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް