ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 19:14
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ޕޯސްޓަރ
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ޕޯސްޓަރ
ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓް
އިޔަރ އެންޑް ސޭލް
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް އަގުހުރި އިނާމު ތަކާއިއެކު ފަށައިފި
 
ސޭލްގެ ގުރު ނެގުން 25 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި
 
ކޫޕަން ފޮއްޓަށްލެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ 18 ޖެނުވަރީ 2018
 
500 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް އަގުހުރި އިނާމު ތަކަކާއިއެކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން ބުނީ ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން ވިޔަފާރި ކުރައްވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ސޭލްގައި ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ގުރުއަތުން ހޮވޭ 3 ފަރާތަކަށް އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ދޭން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އައިފޯން 10 ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 50 އިންޗީގެ އެލް އީ ޑީ ޓީވީ އެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އެންމެ ފަހުގެ އައިސް އަލަމާރީއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  

މި ސޭލްގައި ބައިވެރިވެގެން ކަސްޓަމަރުން ފުރާ ކޫޕަން ފޮއްޓަށްލެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ 18 ޖެނުއަރީ 2018 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 10.00 ގެ ކުރިންނެވެ.

ސޭލްގެ ގުރު ނެގުން 25 ޖަނަވަރީ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ޖަހާއިރު ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ކުރިއަށް ދާނީ ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫ އަދި ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމްގައެވެ.

 

                              

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް