އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް

ޖާނުން ފިދާވެގެން ރާއްޖޭގައި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

  • ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ދެ މީހުންނާއި އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުންތަކެއް
  • އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި
  • އިސްހާގު އަލީ ކިޔާ މީހަކާއި ހުސައިން އަފީފު ކިޔާ މީހެއް

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 17:11 | 2,243

ކުރިމިނަލް ކޯޓު، ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް ކޯޓަށް ވަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖާނޫން ފިދާވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އިސްހާގު އަލީ ކިޔާ މީހަކާއި، ހުސައިން އަފީފު ކިޔާ މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރި ނަމަވެސް، އެ މީހުންނާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އޮފިޝަލު ނުދެއްވަ އެވެ.

އިސްހާގު އަލީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމުގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. އަދި ހުސައިން އަފީފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމުގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. މި ދައުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް އެ މީހުން ރޭވީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް(އައިއެސް) ޖަމާއަތާ ގުޅިގެންނެވެ. އެކަމަށް ބާރުދޭ ހެކިތަކެއް އެ މީހުންގެ މޯބައިލް ފޯނުން ފުލުހުންނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. 

ޖާނުން ފިދާވެގެން ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރިއިރު، މާލޭގެ ފަސް ތަނަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.